Категорії розділу

Цвях номера [16]
Найцікавіше!
"Стояти!" [31]
Актуально [18]
Підсумки [2]
Реалії [9]
Суд та діло [4]
Позиція [1]
Корисно [5]
Знай наших! [7]
Така служба [10]
Люди в погонах [24]
Ветерани [8]

Статті

Головна » Статті » Підсумки

Що зробила міліцейська Профспілка
Професійна спілка атестованих працівників органів внутрішніх справ України, як і передбачено статутними завданнями, повсякденно веде кропітку роботу у досить важкій і проблемній сфері соціального захисту працівників органів внутрішніх справ та членів їх сімей.
З початку 2009 року Профспілка систематично і наполегливо зверталася до Верховної Ради України та Уряду, про що свідчать наведені нижче факти.
13 квітня Голова ПАП ОВС України А.С. Онищук з метою посилення соціального захисту осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ звернувся до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та запропонував законодавчо врегулювати правовідносини у сфері обов’язкового страхування цієї категорії осіб.
28 липня Голова ПАП ОВС України звернув увагу Прем’єр-міністра України на порушення конституційних прав працівників міліції та запропонував вирішити питання щодо приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України нормативних документів Кабінету Міністрів України та передбачити у проекті Державного бюджету на 2010 рік фінансування соціальних гарантій та відповідних прав.
7 вересня Голова ПАП ОВС України як член Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президентові України (НТСЕР) від автономних профспілок взяв участь у засіданні профспілкової сторони НТСЕР, під час якого було розглянуто питання про основні показники проекту Державного бюджету України на 2010 рік. Він запропонував Уряду врахувати у законопроекті рішення Конституційного Суду України, зокрема, відновлення дії статті 22 Закону України «Про міліцію» у частині соціального захисту працівників міліції та статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
14 вересня Голова Профспілки взяв участь у пленарному засіданні НТСЕР, на якому за участі Прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко та членів Уряду відбулася презентація проекту Державного бюджету України на 2010 рік. Виступаючи на цьому засіданні, він підняв питання про системні порушення конституційних прав працівників міліції у зв’язку із зупиненням дії ст. 22 Закону України «Про міліцію» та знову наполягав на врахуванні у проекті Держбюджету норм, які стосуються соціальних гарантій працівників міліції, зокрема рішень Конституційного Суду України та норм Генеральної угоди. Прем’єр-міністр України доручила заступнику Міністра фінансів України - члену Національної ради Матвійчуку В.М. створити робочу групу за участю представників профспілок для реформування грошового забезпечення та вироблення системи соціальних гарантій військовослужбовців та, зокрема, працівників органів внутрішніх справ, з метою внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України № 1294 від 7 листопада 2007 року «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу». Прем’єр-міністр України Ю.В. Тимошенко запевнила, що представники всіх галузевих профспілок та роботодавці продовжуватимуть роботу з Урядом над підготовкою проекту бюджету до першого та другого читання у Верховній Раді.
Як відомо, з 15 вересня 2009 року Верховна Рада України включилася у бюджетний процес і нині планує розглянути законопроект «Про Державний бюджет України на 2010 рік», яким передбачено видатки на фінансування Міністерства внутрішніх справ України лише 40,9 % від потреби.
У зв’язку з неналежним станом фінансування МВС Професійна спілка атестованих працівників органів внутрішніх справ України протягом останнього періоду вела наполегливу та системну роботу з метою досягнення результатів у цьому напрямі.
17 вересня Голова Профспілки провів у Міністерстві внутрішніх справ України прес-конференцію, під час якої наголосив, що робота всієї правоохоронної системи з нового року під загрозою, оскільки проектом Державного бюджету на 2010 рік виділено мізер на матеріально-технічне забезпечення органів внутрішніх справ. Кошти на закупівлю канцелярського приладдя, витратних матеріалів для оргтехніки, закупівлю пально-мастильних матеріалів тощо керівникам структурних підрозділів доводиться винаходити з альтернативних джерел фінансування. Він звернув увагу, що відповідно до п. 2 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», який вступає у дію з 1 січня 2010 року, «фізичним та юридичним особам забороняється здійснювати фінансування органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, у тому числі, надавати їм матеріальну та/або нематеріальну допомогу, безоплатно виконувати роботи, надавати послуги, передавати кошти та інше майно, крім випадків, передбачених законами та чинними міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку». До вступу у дію зазначених антикорупційних законів відповідно до ст. 24 Закону України «Про міліцію» органам внутрішніх справ дозволялося отримувати від фізичних та юридичних осіб додаткові кошти, транспорт й іншу техніку, необхідні для охорони громадського порядку. З 1 січня 2010 року такі дії підпадають під ознаки корупційного діяння.
28 вересня на оперативній нараді МВС України за участю Міністра було заслухано інформацію Голови ПАП ОВС України про посилення соціально-правового захисту працівників міліції у зв’язку із прийняттям Законів України «Про засади запобігання та протидії корупції» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення».
У своєму виступі А.С. Онищук висловив стурбованість з приводу можливих правових та соціальних проблем у зв’язку з недосконалістю чинного законодавства у частині фінансового та матеріального забезпечення державою системи органів внутрішніх справ і, як похідне, проблемністю соціального захисту працівників міліції, адже за умови недофінансування МВС України із Державного бюджету наступного року можуть почастішати випадки притягнення працівників міліції до адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні діяння.
20 жовтня Профспілка надіслала начальникам ГУМВС, УМВС, УМВСТ та ректорам навчальних закладів системи МВС України інформативний лист щодо соціально-правового захисту працівників ОВС у зв’язку з прийняттям зазначених законів, у якому запропонувала провести широку роз’яснювальну роботу з особовим складом з метою вивчення зазначених законів та вжити заходів як для недопущення протиправної діяльності з боку працівників міліції, так і посилення їх соціально-правового захисту, а також створити резерв фінансових та матеріальних ресурсів на 2010 рік, що дозволить, в певній мірі, адаптуватися до роботи в нових економічно-правових умовах та мінімізує ризики.
4 листопада Голова ПАП ОВС України звернувся до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності з листом щодо неналежного стану бюджетного фінансування МВС України та звернув увагу на те, що з початку 2010 року набирають чинності закони України «Про засади запобігання та протидії корупції» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення». Він запропонував розглянути на засіданні Комітету викладені вище проблеми та врахувати у законопроекті «Про Державний бюджет України на 2010 рік» пропозиції ПАП ОВС України.
10 листопада Голова ПАП ОВС України, з урахуванням проведених заходів та, відстоюючи інтереси Міністерства внутрішніх справ України, працівників міліції та членів їх сімей, звернувся до Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України з проханням передбачити збільшення видатків на фінансування МВС України при прийнятті Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік».
16 листопада Голова ПАП ОВС України взяв участь у засіданні Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань (СПО), створеного для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні, укладення Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2010-2012 роки та контролю за її виконанням.
18 листопада Голова Профспілки А.С. Онищук, голова Київської міської профорганізації П.Г. Васюк та керівник апарату Ради ПАП ОВС України В.П. Столбовий на запрошення Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності взяли участь у його засіданні.
Голова Профспілки звернувся до народних депутатів України з пропозицією стати на захист працівників ОВС, оскільки з 1 січня 2010 року набирають чинності закони України «Про засади запобігання та протидії корупції» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення». Він наголосив, що у зв’язку з низьким рівнем бюджетного фінансування на утримання МВС України практична реалізація антикорупційних законів призведе до призупинення та занепаду функціонування органів внутрішніх справ України.
Слід зазначити, що присутній на засіданні Комітету заступник міністра внутрішніх справ України О.Г. Ембулатов підтримав позицію Профспілки.
Народні депутати України – члени парламентського Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ухвалили рішення про підтримку пропозицій, внесених Головою ПАП ОВС України.
З метою врахування у проекті бюджету на 2010 рік пропозицій щодо збільшення видатків на фінансування Міністерства внутрішніх справ України Комітет надіслав відповідні листи до Комітету Верховної Ради з питань бюджету та Першого віце-прем’єр-міністра О.В. Турчиновa.
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності про своє рішення письмово інформував Міністра внутрішніх справ України Ю.В. Луценка.
15 грудня Голова ПАП ОВС України А.С. Онищук взяв участь у черговому пленарному засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президентові України, яке відбулося за участі заступника міністра фінансів України В.М. Матвійчука та представників Секретаріату Президента України, під час якого учасники зібрання, зокрема, розглянули питання про врахування пропозиції Спільного представницького органу сторони профспілок у проекті Державного бюджету України на 2010 рік. На жаль, позиція Міністерства фінансів України щодо проблем соціального захисту працівників міліції була протилежною позиції ПАП ОВС України.
З метою вирішення протиріч, Профспілка запропонувала створити комісію для вироблення пропозицій відносно поетапних змін до вищеназваної Постанови Кабінету Міністрів України № 1294 від 7 листопада 2007 року та роботи над розробкою дієвої системи соціального захисту працівників міліції за участю представників Мінфіну, МВС, МО та ПАП ОВС України.
Насамкінець слід зазначити, що завдяки системній роботі та наполегливості, у т.ч. ПАП ОВС України, 23 грудня Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції", яким перенесено з 1 січня 2010 року на 1 квітня 2010 року введення в дію законів "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення".
До введення в дію цих законодавчих актів чинним залишається Закон України "Про боротьбу з корупцією".
Сайт ПАП ОВС України (papovs.at.ua)
P.S.
Також читайте в "Подробицях" на тему "ПАП ОВС України":
МВС — у пошуках виходу
Категорія: Підсумки | Додав: nekrot (26.01.2010)
Переглядів: 2236 | Теги: ПАП ОВС України, Анатолій Онищук, Міністерство внутрішніх справ, голова ПАП ОВС, соціальний захист працівників ОВС

Пошук по сайту

Про нас

Друзі сайту