Категорії розділу

Цвях номера [16]
Найцікавіше!
"Стояти!" [31]
Актуально [18]
Підсумки [2]
Реалії [9]
Суд та діло [4]
Позиція [1]
Корисно [5]
Знай наших! [7]
Така служба [10]
Люди в погонах [24]
Ветерани [8]

Статті

Головна » Статті » Актуально

Благодійний фонд - не для неправомірної вигоди
Новий Закон України "Про засади запобігання та протидії корупції", який мав набути чинності 1 січня нинішнього року, а як передбачається на сьогодні, має почати діяти 1 квітня, - не забороняє діяльності Волинського обласного благодійного фонду "Правопорядок і безпека громадян", який повинен залишитися джерелом надходження позабюджетних коштів на потреби міліції області. Це переконливо доводить голова ради Фонду, адвокат Василь ЖИВКО.

Частина 2 статті 4 ЗУ "Про засади запобігання та протидії корупції" містить ряд норм щодо запобігання та протидії корупції з боку фізичних і юридичних осіб. Зокрема юридичним та фізичним особам забороняється здійснювати фінансування органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, в тому числі надавати їм матеріальну та/або нематеріальну допомогу, безоплатно виконувати роботи, надавати послуги, передавати кошти та інше майно, крім випадків, передбачених законами і чинними міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку.
Волинський обласний благодійний фонд "Правопорядок і безпека громадян" засновано в грудні 2001 року. У своїй діяльності він керується Конституцією України, Законом України "Про благодійництво та благодійні організації", чинним законодавством України і статутом фонду, прийнятим та зареєстрованим у встановленому порядку.
Основною метою фонду є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства, окремих категорій осіб, правоохоронних установ та організацій, які займаються профілактикою правопорушень, боротьбою зі злочинністю, охороною громадського порядку, поліпшення їх матеріального становища.
На питання, чи залишається актуальною в наші дні заявлена фондом мета діяльності, відповідь однозначна. Так! Ще досить довго держава не зможе належним чином фінансувати свої правоохоронні структури, а значить, вони потребуватимуть допомоги суспільства, і значною мірою - матеріальної.
За час діяльності фонду на його рахунки шляхом добровільних, безкорисливих внесків та пожертв і спонсорської допомоги фізичних та юридичних осіб надійшло фінансових ресурсів і матеріальних засобів на суму майже 8 мільйонів гривень.
Усі ці кошти у відповідності до статуту фонду спрямовані на покращення матеріального становища органів і підрозділів УМВС України у Волинській області через придбання для них комп'ютерної, спеціальної, офісної техніки, будівельних матеріалів, канцелярських товарів, паливно-мастильних матеріалів, автомобілів, меблів, надання допомоги сім'ям працівників, які загинули при виконанні службових обов'язків, а також ветеранським організаціям, пенсіонерам ОВС і діючим працівникам. Значні кошти витрачено на надання благодійної допомоги в обладнанні навчальних класів правничого ліцею, надання допомоги учням підшефних шкіл-інтернатів, будівництво церкви на честь працівників, загиблих при виконанні службових обов'язків.
У переважній більшості випадків благодійники не визначають конкретні цілі використання своїх внесків до благодійного фонду. Тому набувач, тобто благодійний фонд в особі його керівника - голови ради фонду - визначає шляхи спрямування благодійних внесків відповідно до першочергових потреб органів і підрозділів УМВС на підставі письмових клопотань їх керівництва. Такий порядок повністю відповідає вимогам постанови КМУ №1222 від 04.08.2000 року.
Благодійний фонд є юридичною особою приватного права, тому у світлі вимог нового антикорупційного законодавства може бути суб'єктом відповідальності за корупційні діяння за умови одержання його посадовими особами неправомірної вигоди від осіб, зазначених у пунктах 1-2 ч.1 ст.2 ЗУ "Про засади запобігання та протидії корупції".
При цьому фонд як юридична особа несе відповідальність за дії його уповноважених осіб, що містять ознаки злочинів, передбачених такими нормами КК України:
- ст. 209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом";
- ч.1 або 2 ст. 235-4 "Комерційний підкуп";
- ст. 235-5 "Підкуп особи, яка надає публічні послуги";
- ст. 364 "Зловживання владою або службовим становищем";
- ст. 365 "Перевищення влади або службових повноважень";
- ст. 368 "Одержання хабара";
- ст. 369 "Пропозиція або давання хабара";
- ст. 376 "Втручання в діяльність судових органів".
Розгляньмо детальніше умови притягнення таких посадових осіб до відповідальності за корупційні діяння.
Як випливає з вимог пункту 4 ст.2 ЗУ "Про засади запобігання та протидії корупції", посадові особи юридичних осіб можуть бути суб'єктом відповідальності при наданні ними неправомірної вигоди особам, перерахованим у пунктах 1-2 ч.1 ст.2 цього закону. А це - особи, уповноважені на виконання  функцій держави або органів місцевого самоврядування. Серед перерахованих осіб ми знаходимо й осіб рядового та начальницького складу ОВС.
Під "неправомірною вигодою" Кримінальний кодекс розуміє грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги майнового характеру, що їх обіцяють, пропонують, надають або отримують безоплатно або за ціною нижчою за мінімальну ринкову без законних на те підстав.
В аспекті діяльності благодійного фонду немає випадків незаконного одержання особами рядового та начальницького складу ОВС такої неправомірної вигоди. Матеріальна благодійна допомога надається органам і підрозділам ОВС як юридичним особам, а вони згідно з ч.2 ст.1 ЗУ "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень" як такі, що фінансуються за рахунок державного бюджету, не є суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення.
Грошова одноразова благодійна допомога фізичним особам надається фондом при наявності у заявника виняткових життєвих обставин, як-от, наприклад, смерть близьких, тяжка хвороба, важкі матеріальні обставини тощо, і не може кваліфікуватись як неправомірна вигода, оскільки це суперечить принципам соціального гуманізму.
Умовами притягнення юридичної особи до кримінальної відповідальності є вчинення корупційних дій керівником, засновником чи іншою уповноваженою особою від імені юридичної особи та в її інтересах. Отже, юридична особа не несе відповідальності за правопорушення, вчинені її працівниками з власних, особистих мотивів.
В аспекті діяльності органів внутрішніх справ, очевидно, не слід очікувати достатньо широкого застосування законодавства про відповідальність юросіб. На перешкоді цьому стоять норми закону, які звільняють від відповідальності юридичних осіб з бюджетною формою фінансування, а також дві вищезазначені умови (вчинення дій керівником, від імені та в інтересах юридичної особи).
Щодо діяльності благодійних організацій, які сприяють діяльності ОВС, є підстави вважати, що застереження п.2 ч.1 ст.2 ЗУ "Про засади запобігання та протидії корупції" "...крім випадків, передбачених законами", стосується і їх діяльності. Законами, які передбачають надання такої матеріальної допомоги, є чинні норми законів України "Про міліцію" (ст. 24) і "Про благодійництво та благодійні організації" (ст.2).
Зокрема ст.2 ЗУ "Про благодійництво та благодійні організації" зазначає, що діяльність благодійників і благодійних організацій має суспільний характер, що не суперечить їх взаємодії з органами державної влади.
Важливо у зв'язку з цим і надалі безумовно дотримуватися принципів безкорисливості та добровільності при надходженні благодійних внесків чи спонсорської допомоги від благодійників і спонсорів, а також максимальної прозорості в наданні благодійної допомоги набувачам.
Підтвердженням добровільності внеску виступає письмова заява благодійника, квитанція, видана банком, чи копія платіжного доручення із зазначенням призначення платежу.
У випадках надходження коштів на спеціальні казначейські рахунки УМВС їх правомірність можна підтвердити договорами про співпрацю між УМВС, його органами і підрозділами та відомствами, підприємствами, установами, організаціями і громадянами (ч.1 ст.24 ЗУ "Про міліцію").
Категорія: Актуально | Додав: nekrot (27.01.2010)
Переглядів: 2244 | Теги: Закон про запобігання корупції, Правопорядок і безпека громадян, корупція

Пошук по сайту

Про нас

Друзі сайту